top of page
אייקון אהבה ושלום.png

פועל ללא הרף למען תושבי העיר, מוכר לנו פעילותו הברוכה שנים רבות

אלחנן זבולון

עוזר סגן ראש העירייה ת"א

אהבה ושלום

...מר אביזוב מסייע... בחלוקת מזון למשפחות ולקשישים במהלך השנה כולה...

גב' יעל דיין

אהבה ושלום

...ומצווה רבה לעזור בידו בכל האפשר... 

הרב שמעון בעדני

IMG-20150210-WA0013.JPG

הנני לברך את כל העושים והמעשים להקמת בית המדרשוזכות המצוה תגן עליהם

הרב יצחק יוסף

...סייעה העמותה למאות משפחות קשות יום... אני פונה לכל מי שיכול לתת יד וסיוע...

אהבה ושלום

מר נתן אלנתן

אהבה ושלום

...הארגון בראשותו של הרב ניסים אביזוב, עושה רבות ונצורות ... במגוון פעילויותיו...

הרב חיים רבי

IMG-20150210-WA0013.JPG

הנני לברך את כל העושים והמעשים להקמת בית המדרשוזכות המצוה תגן עליהם

הרב יצחק יוסף

...מצווה רבה לסייע בעין פה וברוח נדיבה...

הרב עובדיה יוסף זצ"ל

אהבה ושלום
אהבה ושלום

...סלי מזון לנצרכים... קירוב רחוקים... ועוד היד נטויה... פונים אנו בזה לתמוך בארגון...

הרב מאיר מאזוז

אישור מוסד ציבורי לפי סעיף 46
תעודת רועה רוחני ליו"ר העמותה נסים אביזוב
תעודת רישום עמותה
אישור ניהול תקין
bottom of page