top of page

התרומה מוכרת לצרכי מס

לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

טלפונית

ניתן לתרום בכרטיס אשראי טלפונית

במזומן

ניתן להפקיד ישירות לחשבון הבנק של העמותה

בכרטיס אשראי

ניתן לתרום בכרטיס אשראי אונליין

bottom of page